Archiwum prac dyplomowych

APD

Wszystkie prace dyplomowe, inżynierskie i magisterskie, muszą być archiwizowane w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Politechniki Warszawskiej, począwszy od roku akademickiego 2015/2016.

Procedura archiwizowania prac dyplomowych wymaga od studentów umieszczenia w tym archiwum nie tylko wersji elektronicznej pracy dyplomowej w formacie pdf, ale także wpisania tam pewnych informacji dodatkowych, takich jak streszczenie, czy słowa kluczowe. Natomiast od promotora (kierownika pracy dyplomowej) wymaga sprawdzenia poprawności informacji umieszczonych przez dyplomanta i zatwierdzenia pracy dyplomowej. Te czynności muszą być wykonane w krótkim czasie, który upływa od momentu zweryfikowania przez pracownika dziekanatu, że dyplomant zrealizował program studiów i złożył komplet dokumentów wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego, a terminem tego egzaminu.

Uwaga

Umieszczenie przez studenta pracy dyplomowej w archiwum APD i zatwierdzenie jej przez promotora jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

 

Poniższe prezentacje zawierają skróconą informację nt. procedury, która obowiązuje zarówno studentów, jak też ich promotorów.