Ubezpieczenie NNW

Zaleca się studentom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w Uczelni, w drodze do niej i z niej.

Ubezpieczać należy się w kasie filii Banku PeKaO S.A. ul. Noakowskiego 18/20 lub przelewem internetowym na nr konta: 71 1240 1053 5111 8100 0010 0091

Koszt ubezpieczenia wynosi: 60 zł.

Suma ubezpieczenia na osobę wynosi: 65 000 zł.

Okres ubezpieczenia: 01.10.2023 r. - 30.09.2024 r.

Ubezpieczenie obejmuje cały rok akademicki, jeśli studenci uiszczą opłatę do ostatniego dnia października. W momencie późniejszych opłat obejmuje ubezpieczenie od momentu daty opłaty do ostatniego dnia września.

Tak samo jest w przypadku osób rozpoczynających studia od semestru letniego, czyli okres ich ubezpieczenie jest od momentu daty wpłaty do końca września danego roku akademickiego, w jakim rozpoczęli.

Przypominamy, że rok akademicki jest rozumiany od 1 października do końca września. Dla studentów rozpoczynających studia od lutego, dany rok akademicki trwa od połowy lutego do ostatniego dnia września, od października rozpoczyna się nowy rok akademicki.