Projekty UE

Strażacy i strażnicy pożarów lasów łączą siły

W ramach programu Horyzont 2020, 49 międzynarodowych instytucji, rozpoczyna projekt SILVANUS o wartości 23 mln euro. Nasi eksperci wspomogą opracowanie platformy pozwalającej na efektywne zarządzanie całą gospodarką leśną w skali globalnej.

Zadaniem projektu SIMARGL jest poprawa skuteczności wykrywania złośliwego oprogramowania.

AMBER - enhAnced Mobile BiomEtRics Innovative Training Networks (ITN)

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Pacut   

Sieć doskonałości mikro-optyki

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Paweł Szczepański

Cooperative systems for road safety „Smart Vehicles on Smart Roads”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Modelski

Reconfigurable Systems for Mobile Local Communication and Positioning

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Modelski

Przełamywanie granic elektroniki nanoCMOS

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Bogdan Majkusiak

Skoordynowane Badania Akceleratorowe w Europie

Kierownik projektu: prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Romaniuk