Wydziałowa Komisja Wyborcza

Skład Komisji:

dr hab. inż. Przemysław Dymarski, prof. uczelni
przemyslaw.dymarski@pw.edu.pl
przewodniczący, przedstawiciel grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni albo posiadających stopień doktora habilitowanego
dr inż. Bogumił Konarzewski przedstawiciel grupy pozostałych nauczycieli akademickich
mgr Magdalena Kozłowska-Suszek przedstawiciel grupy pozostałych pracowników wydziału
mgr inż. Marcin Góralczyk przedstawiciel grupy doktorantów
Jan Prugarewicz przedstawiciel grupy studentów

 

Komisja została powołana na kadencję 2020 - 2024.

Protokół z 36. posiedzenia Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – z dnia 25 lutego 2020 r., strona 4 z 9.