Instytut Systemów Elektronicznych

Strona WWW Instytutu: http://www.ise.pw.edu.pl               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 dr hab. inż. Krzysztof Czuba, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7744
tel. +48 22 234 5110
tel. +48 22 234 5006
e-mail krzysztof.czuba@pw.edu.pl
pok. 217, 247
Sekretariat Instytutu
 Patrycja Hojczyk
tel. +48 22 234 7744
e-mail patrycja.hojczyk@pw.edu.pl
pok. 217
Zastępca Dyrektora ds. naukowych
  dr hab. inż. Jacek Misiurewicz, prof. uczelni 
tel. +48 22 234 5110
e-mail jacek.misiurewicz@pw.edu.pl
pok. 221
Sekretariat ds. naukowych
 mgr Danuta Sobczak-Bartosiewicz
tel. +48 22 234 5110 
e-mail danuta.bartosiewicz@pw.edu.pl
pok. 223 
Zastępca Dyrektora ds. nauczania 
 dr hab. inż. Piotr Z. Wieczorek, prof. uczelni
tel. +48 22 234 7730
tel. +48 22 234 7336
e-mail piotr.wieczorek@pw.edu.pl
pok. 220, 259 
Sekretariat ds. nauczania
 Barbara Kozielewska
 lic. Beata Milewska

tel. +48 22 234 7730
e-mail barbara.kozielewska@pw.edu.pl
tel. +48 22 234 6082

e-mail beata.milewska@pw.edu.pl
pok. 220

Pełnomocnik Kwestora 
 mgr Agnieszka Skalska
tel. +48 22 234 7334
tel. +48 22 234 7410
e-mail agnieszka.skalska@pw.edu.pl
pok. 247 

Pracownicy Instytutu

 W skład Instytutu wchodzą: