Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Spis artykułów

 1. Obszary badawcze Instytutu
 2. Obszary badawcze zakładów Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 3. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 4. Wybrane prace naukowo-badawcze
 5. Charakterystyka Instytutu

Obszar działalności naukowo-badawczej Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych obejmuje następujące dziedziny:

radiokomunikację, radiolokację, techniki multimedialne, elektroakustykę oraz inżynierię biomedyczną.

Głównymi kierunkami zainteresowań badawczych są:

 • systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej,
 • łącza radiowe krótkiego zasięgu oraz systemy RFID,
 • systemy satelitarne oraz radionawigacyjne,
 • szerokopasmowe systemy dostępowe oraz systemy ultraszerokopasmowe,
 • anteny i propagacja fal (anteny inteligentne, ferroelektryczne oraz o rekonfigurowalnej aperturze),
 • miernictwo radiokomunikacyjne (systemy monitorowania widma),
 • urządzenia i układy radiotechniczne (wzmacniacze, zasilacze, modulatory, filtry, teoria sygnałów i modulacji (transformata Hilberta, przekształcenia czas-częstotliwość),
 • metody optymalizacji w projektowaniu układów i systemów,
 • aspekty ekologiczne i zdrowotne radiokomunikacji,
 • modelowanie zagadnień elektromagnetycznych i termicznych,
 • projektowanie elementów toru nadawczego dla radiolokacji i radiokomunikacji,
 • projektowanie anten dla radiolokacji i radiokomunikacji,
 • mikrofalowe układy dużej mocy do grzania i do radiolokacji,
 • techniki multimedialne,
 • telewizja wysokiej rozdzielczości (HDTV),
 • telewizja kablowa (CATV),
 • telewizja przemysłowa,
 • kompresja danych multimedialnych,
 • rozpoznawanie obiektów,
 • nowoczesne technologie sprzętowe (kodery MPEG) i programowe (Java),
 • dźwiękowa technika studyjna,
 • cyfrowa technika foniczna,
 • badanie przetworników elektroakustycznych,
 • stereofoniczne i wielokanałowe systemy dźwiękowe,
 • techniki pasywnej i aktywnej redukcji hałasu,
 • testy audiologiczne i badania aparatów słuchowych,
 • akustyczne i elektroakustyczne systemy pomiarowe,
 • medycyna nuklearna,
 • detektory i elektronika front-end do akceleratorowych eksperymentów fizyki wysokich energii,
 • ilościowe i dynamiczne badania tomograficzne,
 • tomografia rezonansu magnetycznego,
 • tomografia procesowa,
 • tomografia optyczna,
 • przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów medycznych,
 • radiologia analogowa i cyfrowa,
 • zastosowania medyczne technik izotopowych,
 • metodologia i aparatura do EKG, ECG, EKG wysokiej rozdzielczości,
 • bioinformatyka.

 Szerszy opis prowadzonych prac naukowo-badawczych Instytutu można znaleźć na stronie Instytutu.