Badania i nauka

Dr inż. Karol Abratkiewicz nagrodzony stypendium Ministra Nauki

dr inż. Karol Abratkiewicz został stypendystą Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

228 laureatów wybrano ze 1708 zgłoszeń. Wnioski były oceniane przez zespół doradczy metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Pod uwagę brano znaczące osiągnięcia w działalności naukowej, takie jak publikacje, patenty, kierowanie projektem badawczym, staże i stypendia zagraniczne. Laureaci konkursu będą przez 3 lata otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie.

Dr inż. Karol Abratkiewicz – absolwent Politechniki Gdańskiej (studia inżynierskie i magisterskie) oraz Politechniki Warszawskiej (doktorat), adiunkt w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Jego głównymi obszarami badawczymi są tematy związane z przetwarzaniem sygnałów radarowych, szczególnie czasowo-częstotliwościowe metody analizy sygnałów niestacjonarnych. Za rozprawę doktorską zatytułowaną „Methods of analysis and synthesis for radar signal using chirp rate estimation in the time-frequency domain” otrzymał m.in. Nagrodę Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk, drugą nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Mikrofal i Technik Multimedialnych i wyróżnienie w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską organizowanym przez firmę TRUMPF Huettinger. Jest autorem i współautorem około pięćdziesięciu publikacji naukowych i referatów publikowanych w materiałach konferencyjnych o sumarycznej punktacji ministerialnej 3120 punktów i łącznym współczynniku Impact Factor 80.353.