Katalog usług B+R Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym katalogiem usług B+R prezentującym Zespoły Badawcze Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

   
Materiał został przygotowany w celu popularyzacji informacji o zakresie działalności badawczej zespołów WEiTI PW oraz promocji oferowanych usług.

Poniżej prezentujemy listę Zespołów, z których ofertą można zapoznać się w katalogu.

 • ZESPOŁY INSTYTUTU INFORMATYKI(str. 9)
  • ZESPÓŁ GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (str. 10) 
  • ZESPÓŁ BADAWCZY ZAKŁADU SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH (str. 12) 
  • ZESPÓŁ ANALIZY DANYCH METODAMI SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (str. 14) 
  • ZESPÓŁ SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH STR. 16 
  • ZESPÓŁ BIOINFORMATYKI (str. 18)
  • ZESPÓŁ METAHEURYSTYCZNYCH METOD OPTYMALIZACJI I ICH ZASTOSOWAŃ (str. 20)
  • ZESPÓŁ UCZENIA MASZYNOWEGO (str. 22)
  • ZESPÓŁ PROBLEMÓW ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA (str. 24) 
  • ZESPÓŁ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WIARYGODNOŚCI SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH (str. 26)
  • ZESPÓŁ BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH (str. 28)
  • ZESPÓŁ SYSTEMÓW ROZPROSZONYCH (str. 30)
 • ZESPOŁY INSTYTUTU MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI(str. 33) 
  • ZESPÓŁ NANOMETROWYCH SYSTEMÓW SCALONYCH (str. 34) 
  • ZESPÓŁ PÓŁPRZEWODNIKÓW SZEROKOPASMOWYCH (str. 36) 
  • ZESPÓŁ TEORII I MODELOWANIA PRZYRZĄDÓW NANOELEKTRONIKI (str. 38) 
  • ZESPÓŁ TECHNOLOGII, DIAGNOSTYKI I MODELOWANIA DLA NANOELEKTRONIKI I FOTONIKI (str. 40) 
  • R128+ PHOTONICS&MORE (str. 42) 
  • ZESPÓŁ SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ I LASEROWEJ SPEKTRO (str. 44) 
  • NOS - NANOTECHNOLOGIA, OPTYKA, SENSORYKA (str. 46) 
  • ZESPÓŁ SENSING DEVICES (str. 48)
 • ZESPOŁY INSTYTUTU RADIOELEKTRONIKI I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH(str. 51)
  • ZESPÓŁ ELEKTROAKUSTYKI (str. 52) 
  • ZESPÓŁ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W AKUSTYCE (str. 54)
  • PRACOWNIA OBRAZOWYCH I POMIAROWYCH ZATOSOWAŃ REZONANSÓW MAGNETYCZNYCH (str. 56)
  • ZESPÓŁ BADAWCZY APARATURY DLA FIZYKI WYSOKICH ENERGII (str. 58)
  • PRACOWNIA SYSTEMÓW AKWIZYCJI I PRZETWARZANIA INFORMACJI (str. 60)
  • ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA MIKROFALOWYCH ŹRÓDEŁ DUŻEJ MOCY (str. 62)
  • PRACOWNIA ANTEN I TECHNIKI SUBTERAHERCOWEJ (str. 64)
  • ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW RADIA PROGRAMOWALNEGO (str. 66)
 • ZESPOŁY INSTYTUTU SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH(str. 69)
  • ZESPÓŁ METOD DETEKCJI, ESTYMACJI I PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW (str. 70)
  • ZESPÓŁ ADAPTACYJNYCH SYSTEMÓW PRZETWARZANIA INFORMACJI (str. 72)
  • ZESPÓŁ RADAROWYCH TECHNIK OBRAZUJĄCYCH (str. 74)
  • ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI ZASOBÓW RADAROWYCH I FUZJI DANYCH (str. 76)
  • ZESPÓŁ RADIOLOKACJI PASYWNEJ (str. 78)
  • ZESPÓŁ INTERNETOWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH (str. 80)
  • ZESPÓŁ MIKROSYSTEMÓW I CZUJNIKÓW POMIAROWYCH (str. 82) 
  • ZESPÓŁ POMIARÓW I EKSPLORACJI SYGNAŁÓW BIOMEDYCZNYCH (str. 84) 
  • ZESPÓŁ ŚWIATŁOWODOWYCH CZUJNIKÓW I SYSTEMÓW POMIAROWYCH (str. 86)
  • ZESPÓŁ ELEKTRONIKI DRUKOWANEJ I INTELIGENTNYCH CZUJNIKÓW POMIAROWYCH (str. 88)
  • ZESPÓŁ SYSTEMÓW BIOCYBERNETYCZNYCH I AKWIZYCJI DANYCH (str. 90) 
  • ZESPÓŁ TECHNIKI IMPULSOWEJ I FOTOAKUSTYCZNEJ (str. 92) 
  • ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW WIELKICH CZĘSTOTLIWOŚCI (str. 94)
  • ZESPÓŁ METROLOGII WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (str. 96)
 • ZESPOŁY INSTYTUTU TELEKOMUNIKACJI(str. 99)
  • ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH, PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW I INFORMACJI W UKŁADACH PROGRAMOWALNYCH (str. 100)
  • ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI I ANALIZY SIECI (str. 102)
  • ZESPÓŁ SYSTEMÓW I USŁUG INTERNETU RZECZY (str. 104)
  • ZESPÓŁ SYSTEMÓW I SIECI CZUJNIKOWYCH IOT (str. 106)
  • ZESPÓŁ KOMUNIKACJI FOTONICZNEJ (str. 108)
  • ZESPÓŁ ARCHITEKTUR I ZASTOSOWAŃ INTERNETU (str. 110)

   

Katalog został opracowany przez Dział Badań i Analiz CZIiTT we współpracy z przedstawicielami Wydziału.

Zespoły badawcze zainteresowane udziałem w II edycji Katalogu usług B+R PW 2021 mogą przesyłać swoje zgłoszenia poprzez wypełnienie:

W przypadku wyboru drugiej formy zgłoszenia, dokument należy odesłać na adres: badania@cziitt.pw.edu.pl

Zgłoszenia zespołów badawczych przyjmowane są do 31.03.2021 r.

Koordynatorem projektu jest Klaudyna Nowińska (DBA CZIiTT PW): klaudyna.nowinska@pw.edu.pl

Szczegółowe informacje w sprawie zgłoszeń»