Procedura zapisów na przedmioty w semestrze 2021Z

Zapisy na przedmioty w semestrze 2021Z

Składanie próśb o zapis na przedmioty (deklarowanie przedmiotów) w semestrze zimowym 2021Z odbywa się tradycyjnie za pośrednictwem portalu USOS-web 

Prośby o zapis były składane przez studentów w następujących dniach:

 • od 14 czerwca 2021 (poniedziałek) –  od godz. 18:20
 • do 19 września 2021 (niedziela) – do godz. 23:59

Natomiast zapisy na przedmioty odbędą w dniach od 29 września do 6 października 2021 r.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych obsługuje następujące rejestracje:

 • EITI-(Przedmioty)---2021Z
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-inż.-2021Z
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obowiązkowe)-Inżynieria biomedyczna-inż.-2021Z
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-mgr.-2021Z
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne lub obowiązkowe)-Inżynieria biomedyczne-mgr.-2021Z

  

Uwaga!

Złożenie prośby o zarejestrowanie dotyczy całego przedmiotu (a nie konkretnych grup zajęciowych w jego ramach). Wpisanie do konkretnej grupy zajęciowej odbywa się automatycznie w trakcie zapisów na przedmioty.

W semestrze zimowym 2021Z zapisy na przedmioty odbędą się – zawsze pomiędzy godz. 14:50 a 18:00
– w następujących dniach:

 • 29 września 2021 (środa)
 • 30 września 2021 (czwartek)
 •  1 października 2021 (piątek)
 •  4 października 2021 (poniedziałek)
 •  5 października 2021 (wtorek)
 •  6 października 2021 (środa)

Po trzech pierwszych turach zapisów studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web, nawet jeżeli ich prośby o zapis zostały rozpatrzone pozytywnie. Jednak poczynając od czwartej tury, zapis na przedmioty jest wiążący dla studenta, a wypisanie się z przedmiotu wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Nauczania i jest uzależnione od uzyskania jego zgody.

Poczynając od tury trzeciej, po każdej turze zapisów koordynatorzy przedmiotów mogą przesuwać studentów między grupami zajęciowymi, z uwzględnieniem faktu, że pomiędzy piątkiem (1 października 2021) a poniedziałkiem (4 października 2021) jest dwudniowa przerwa, kiedy też mogą odbywać się przesunięcia studentów między grupami zajęciowymi. Natomiast po ostatniej (szóstej) turze zapisów przesunięcia studentów pomiędzy grupami zajęciowymi są możliwe aż do końca semestru.

 

Uwaga!

W związku z wprowadzeniem możliwości koordynowanej wymiany grup (przesunięć studentów między grupami zajęciowymi) pomiędzy turami zapisów,  zaczynając od tury trzeciej studenci mogą składać nowe prośby o zapis w portalu USOS-web w ograniczonym czasie, tzn.:

 • od godz. 6:50 dnia kiedy odbywa się tura zapisów
 • do godz. 14:00 dnia kiedy odbywa się tura zapisów.

 

Uwaga!

Przesunięć studentów między grupami zajęciowymi mogą dokonywać koordynatorzy przedmiotów bezpośrednio w portalu USOS-web, a skutki tych działań są natychmiast widoczne dla studentów.