Przysposobienie biblioteczne - termin poprawkowy

Studenci, którzy nie zaliczyli szkolenia bibliotecznego, mogą do niego przystąpić w terminie poprawkowym  do 13   września br.

Termin poprawkowy jest skierowany do studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 .

  
Termin dla nowo przyjętych studentów zostanie ogłoszony w październiku.

  
Przysposobienie biblioteczne dla studentów jest prowadzone drogą elektroniczną na  Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej . Informacje na temat sposobu logowania znajdują się bezpośrednio na  Platformie , dostępne są również na stronie domowej  Biblioteki Głównej PW .