Ważne informacje dotyczące zapisów na przedmioty w semestrze 24L

Drodzy Studenci,

Zgodnie z komunikatem dziekanatu z 18.01.2024 samodzielne wypisy z przedmiotów nie są już możliwe.

Samodzielne wypisywanie się z przedmiotów w portalu USOS-web możliwe było jedynie po dwóch pierwszych turach zapisów (nawet jeżeli  prośby o zapis zostały rozpatrzone pozytywnie).

Jednak poczynając od trzeciej tury, zapis na przedmioty jest wiążący dla studenta, a wypisanie się z przedmiotu wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Nauczania i jest uzależnione od uzyskania jego zgody.

Podania zarówno o zapis i wypis należy składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem modułu podania ePW na swoim koncie w USOS-web.

Należy wybrać odpowiedni rodzaj podania:

103X-NAU-WYPIS -- Prośba o wypisanie z przedmiotu poza okresem dozwolonym

103X-NAU-ZAPIS -- Prośba o zapisanie na przedmiot poza okresem dozwolonym lub poza limitem miejsc

W przypadku chęci wypisania lub zapisania na więcej niż jeden przedmiot prosimy o składanie oddzielnych podań na każdy.

 

UWAGA!

W trakcie trwania rejestracji na przedmioty status zapisu należy sprawdzać wyłącznie w zakładce koszyk.

Jeżeli widnieje tam status złożyłeś prośbę o zarejestrowanie , oznacza to, że nie zostało się zapisanym na przedmiot.

Poprawny zapis to status– jesteś zarejestrowany.

 W trakcie trwania zapisów w USOS, czyli do 21.02.2024, wszystkie przedmioty na które złożyło się prośbę o zapis pojawiają się w zakładce zaliczenia etapów i podpięcia. Służy to temu, aby student mógł zrobić symulację koszyka, zobaczyć, czy to na co planuje się zapisać umożliwi mu spełnienie wymagań punktowych na danym etapie.

 Po zakończeniu zapisów, w koszyku status przy przedmiotach, na które nie zostało się zapisanym, zmieni się z prośby na odrzucony permanentnie.

Wtedy też we wszystkich innych zakładkach, np. w zaliczeniach etapów pojawiają się tylko przedmioty, na które jest się zarejestrowanym.