Zmiana godzin przyjęć Prodziekana ds. Nauczania

Od 3 kwietnia 2024 r. przyjęcia studentów przez Prodziekana ds. Nauczania będą odbywać się w środy w godzinach 14:00-15:00.