Aktualności

Młodzi innowacyjni dla PGNiG

Celem Konkursu jest pozyskanie innowacyjnych pomysłów, idei, projektów (dalej łącznie Projekty) o charakterze badawczo-rozwojowym.
Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów (dalej Uczestnicy) studiujących lub zatrudnionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i którzy w dniu 31.XII.2014 r. nie ukończyli trzydziestu lat.

Regulamin MIP (pdf, 60,50 kB)

Szczegóły na stronie organizatora.