Aktualności

Nagroda im. Prof. Zdzisława Pawlaka za wybitną monografię z zakresu informatyki

Komitet Informatyki PAN

   
Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk ustanowił w 2016 roku doroczną Nagrodę im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki. Monografię do nagrody zgłaszają autorzy bądź członkowie Komitetu.

W edycji 2020 Komitet Informatyki zdecydował o przyznaniu trzech równorzędnych Nagród. 
Jednym z laureatów jest dr hab. inż. Wiktor B. Daszczuk (II WEiTI PW) z publikacją: 
Integrated Model of Distributed Systems, Springer, 2020.

Integrated Model of Distributed Systems

O książce
In modern distributed systems, such as the Internet of Things or cloud computing, verifying their correctness is an essential aspect. This requires modeling approaches that reflect the natural characteristics of such systems: the locality of their components, autonomy of their decisions, and their asynchronous communication. However, most of the available verifiers are unrealistic because one or more of these features are not reflected. Accordingly, in this book we present an original formalism: the Integrated Distributed Systems Model (IMDS), which defines a system as two sets (states and messages), and a relation of  the "actions" between these sets. The server view and the traveling agent’s view of the system provide communication duality, while general temporal formulas for the IMDS allow automatic verification. The features that the model checks include: partial deadlock and partial termination, communication deadlock and resource deadlock. Automatic verification can support the rapid development of distributed systems. Further, on the basis of the IMDS, the Dedan tool for automatic verification of distributed systems has been developed.   

   
Zgłoszenia do Nagrody 2021 można przesłać od 1 do 30 września 2021 roku, na adres Sekretarza Komitetu. Wzór zgłoszenia dostępny jest w Regulaminie Konkursu.

   
Profesor Zdzisław Pawlak należał do grona pionierów polskiej informatyki. W 1951 roku podjął pracę
w słynnej Grupie Aparatów Matematycznych (GAM), jak to wtedy nazywano komputery. W świecie naukowym jest najbardziej znany jako twórca teorii zbiorów przybliżonych. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i doktorem honoris causa Politechniki Poznańskiej. W roku ustanowienia przez Komitet Informatyki PAN nagrody jego imienia przypada 90. rocznica jego urodzin, 10 rocznica śmierci, oraz 25. rocznica wydania przez Kluwer Academic Publishers monografii „Rough sets: Theoretical Aspects of Reasoning about Data” (według Google Scholar doczekała się ona do 2016 r. ponad 10 tys. cytowań i stanowi przykład wybitnej monografii).