Nagrody i wyróżnienia dla studentów WEiTI w konkursie na najlepsze prace dyplomowe TRUMPF Huettinger

Rozprawa doktorska dr. inż. Mateusza Słowikowskiego zdobyła II nagrodę w ogólnopolskim konkursie firmy TRUMPF Huettinger na najlepszą pracę dyplomową. Nasi studenci i absolwenci otrzymali także dwa wyróżnienia.

Tegoroczna odsłona konkursu była skierowana do studentów i absolwentów, którzy przygotowali prace dyplomowe poruszające tematykę automatyki, elektroniki, elektrotechniki lub informatyki technicznej i telekomunikacji. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie.

W tej ostatniej kategorii drugie miejsce zajęła rozprawa dr. inż. Mateusza Słowikowskiego związanego z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT pt. „Zintegrowane interrogatory fotoniczne do zastosowań w światłowodowych systemach czujnikowych”. Praca dotyczy jednego z najnowszych obszarów współczesnej optoelektroniki – fotoniki scalonej. Interrogatory, należące do podstawowych elementów fotonicznych układów scalonych, komunikują się z siecią czujników pomiarowych i umożliwiają odczyt wyników z każdego sensora.

Najważniejszym wynikiem przeprowadzonych badań jest opracowanie układu 36-kanałowego interrogatora siatek braggowskich na bazie fotonicznego układu scalonego. Kluczowym obszarem zastosowań przygotowanego urządzenia jest monitoring pacjentów poddawanych badaniu za pomocą rezonansu magnetycznego.

W kategorii prac doktorskich wyróżniono także pracę dr. inż. Karola Abratkiewicza z naszego Wydziału pt. „Metody analizy i syntezy sygnałów radarowych z wykorzystaniem estymatorów przyspieszenia fazy chwilowej w dziedzinie czas-częstotliwość”, a w kategorii prac inżynierskich pracę pt. „Stanowisko do pomiaru kompatybilności urządzeń współpracujących z tomografem MRI o indukcji 3T” autorstwa inż. Filipa Zawrotniaka, absolwenta Wydziału Mechatroniki, a obecnie studenta Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Do konkursu zakwalifikowano 127 osób, a w każdej kategorii nagrodzono po trzy prace. Przyznano również dziewięć wyróżnień. Wyniki dostępne są na stronie konkursu.