Aktualności

Odznaczenia Państwowe i resortowe przyznane pracownikom Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w 2019 r.

ATHENS

W 2019 r. pracownicy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych otrzymali 15 odznaczeń i 8 medali: 

 • złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi,
 • złote i srebrne Medale za Długoletnią Służbę, 
 • Medale Komisji Edukacji Narodowej.

   
Krzyż Zasługi (trzystopniowy) - jest to nagroda dla osób, które położyły zasługi dla Państwa
lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę (trzystopniowy) - jest to nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal Komisji Edukacji Narodowej - nadawany jest za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
    

Uhonorowani zostali:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • dr hab. inż. Andrzej Oskar Stanisław Pfitzner,
  prof. uczelni
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • dr hab. inż. Piotr Bogorodzki, prof. uczelni
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 • dr inż. Zbigniew Konstanty Gajo
Instytut Systemów Elektronicznych
BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 • dr hab. inż. Robert Paweł Mroczyński
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
 • dr hab. inż. Piotr Jerzy Samczyński,
  prof. uczelni
Instytut Systemów Elektronicznych
 • dr hab. inż. Jarosław Piotr Turkiewicz,
  prof. uczelni
Instytut Telekomunikacji
ZŁOTYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
 • mgr inż. Tomasz Paweł Krzymień
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 • mgr inż. Włodzimierz Piotr Macewicz
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
 • dr inż. Mirosław Mikołajewski
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 • dr hab. inż. Jan Tomasz Ogrodzki, prof. uczelni
Instytut Systemów Elektronicznych
 • dr hab. inż. Leszek Jan Opalski, prof. uczelni
Instytut Systemów Elektronicznych
 • dr inż. Ewa Maria Piątkowska-Janko
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 • mgr inż. Krzysztof Włostowski
Instytut Telekomunikacji
SREBRNYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
 • dr inż. Tomasz Czarnecki
Instytut Telekomunikacji
 • mgr inż. Marcin Piotr Golański
Instytut Telekomunikacji
MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
 • dr inż. Paweł Cichosz
Instytut Informatyki
 • dr hab. inż. Przemysław Dymarski
Instytut Telekomunikacji
 • mgr inż. Waldemar Grabski
Instytut Informatyki
 • mgr inż. Krzysztof Gracki
Instytut Informatyki
 • dr inż. Zbigniew Jaworski
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki
 • dr inż. Piotr Pałka
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej
 • prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita
Instytut Informatyki
 • dr hab. inż. Wojciech Wojtasiak, prof. uczelni
Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

  
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy!

  

  

(Źródło zdjęcia: www.edupolis.pl)