Aktualności

Studenci WEiTI laureatami Ogólnopolskiego Konkursu SIT na najlepszą pracę dyplomową w zakresie telekomunikacji!

Zdjęcia laureatów konkursu - Julii Kłos i Aleksandra Droszcza

   
W tym roku w konkursie wzięło udział 12 prac dyplomowych z różnych ośrodków akademickich. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów nie związanych z ośrodkiem, z którego pochodziła praca.

Ostatecznie komisja konkursowa przyznała w tym roku jedną nagrodę
i dwa równorzędne wyróżnienia.

Dwoje spośród trojga laureatów to studenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

  
I nagroda – Julia Kłos, za pracę inżynierską pt.

Weryfikacja możliwości realizacji systemu radiolokacji pasywnej z wykorzystaniem anten systemu LOFAR.

Zaświadczenie o przyznanej nagrodzie - Julia Kłos

Wyróżnienie – Aleksander Droszcz, za pracę magisterską pt.

Sterowanie wiązką w systemie LOFAR wykorzystywanym w radiolokacji pasywnej.

  
Obie prace zostały napisane pod kierunkiem dr. hab. inż. Konrada Jędrzejewskiego, prof. uczelni
z Instytutu Systemów Elektronicznych PW.

Więcej informacji na stronie Konkursu» 

   
Laureatom i Promotorowi serdecznie gratulujemy!

  

(Źródło: www.sit.org.pl)