Aktualności

Studenci WEiTI laureatami Ogólnopolskiego Konkursu SIT na najlepszą pracę dyplomową w zakresie telekomunikacji!

Zdjęcia laureatów konkursu - Julii Kłos i Aleksandra Droszcza

   
W tym roku w konkursie wzięło udział 12 prac dyplomowych z różnych ośrodków akademickich. Każda praca została oceniona przez dwóch recenzentów nie związanych z ośrodkiem, z którego pochodziła praca.

Ostatecznie komisja konkursowa przyznała w tym roku jedną nagrodę
i dwa równorzędne wyróżnienia.

Dwoje spośród trojga laureatów to studenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW .

  
I nagroda – Julia Kłos , za pracę inżynierską pt.

Weryfikacja możliwości realizacji systemu radiolokacji pasywnej  z wykorzystaniem anten systemu LOFAR.

Zaświadczenie o przyznanej nagrodzie - Julia Kłos

Wyróżnienie – Aleksander Droszcz , za pracę magisterską pt.

Sterowanie wiązką w systemie LOFAR wykorzystywanym w radiolokacji pasywnej.

  
Obie prace zostały napisane pod kierunkiem  dr. hab. inż. Konrada Jędrzejewskiego, prof. uczelni
z Instytutu Systemów Elektronicznych PW .

Więcej informacji na stronie Konkursu»  

   
Laureatom i Promotorowi serdecznie gratulujemy!

  

(Źródło: www.sit.org.pl)