Aktualności

Wyniki ewaluacji działalności naukowej

Wyniki działalności naukowej

Znamy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. Spośród 3 dyscyplin, które prowadzone są na naszym Wydziale dwie otrzymały kategorię A i jedna B+. Oznacza to, że mamy prawo prowadzić studia i kształcić doktorantów we wszystkich tych dyscyplinach oraz nadawać w nich stopnie naukowe.

Kategorie przyznane dyscyplinom z naszego Wydziału:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika – A
  • informatyka techniczna i telekomunikacja – A
  • inżynieria biomedyczna – B+

Ewaluacja to ocena działalności naukowej, której cyklicznie poddawane są podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Podstawą ewaluacji są osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w danym podmiocie.

Najnowszą analizę przeprowadzono dla dyscyplin naukowych (a nie – jak wcześniej – dla wydziałów). Oceny dokonano na podstawie trzech głównych kryteriów:

  • poziomu naukowego i artystycznego prowadzonej działalności
  • efektów finansowych badań naukowych, prac rozwojowych
  • wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Podmioty mogły otrzymać kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

Więcej informacji o wynikach: https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wyniki-ewaluacji-dzialalnosci-naukowej