Aktualności

CyberSummer@WUT - granty badawcze dla studentów

Obraz przedstawia dwóch studentów siedzących przy biurku z laptopem

Do 30 czerwca studenci II stopnia kierunków związanych z działalnością POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych mogą składać wnioski o grant badawczy w programie CyberSummer@WUT.

Studenci składają aplikację drogą mailową, przesyłając na adres: pob.cyberds@pw.edu.pl:

  • jednostronicowy opis planowanego projektu badawczego, ze wskazaniem oczekiwanych wyników w ramach projektu,
  • zgodę opiekuna naukowego w rozumieniu ust. 3 Regulaminu Programu na opiekę nad projektem (załączony email od opiekuna lub skan zgody), zgoda powinna zawierać imię i nazwisko studenta oraz nazwę projektu); wyrażając zgodę na opiekę, opiekun naukowy zobowiązuje się do wspierania merytorycznie studenta w formie konsultacji o częstotliwości nie mniejszej niż raz w tygodniu oraz pomocy w organizacji prac nad projektem,
  • informację o ocenach uzyskanych w ramach każdego roku studiów wraz z informacją o średniej ocen z każdego roku,
  • informację o udokumentowanych sukcesach w pracach badawczo-rozwojowych, w tym publikacjach, oprogramowaniu i przy realizacji grantów badawczych,
  • oświadczenie, że temat zgłoszonego projektu nie jest finansowany z innego programu IDUB PW.

   
Celem programu CyberSummer@WUT jest przyspieszenie włączania studentów w działalność badawczo-rozwojową prowadzoną na Politechnice Warszawskiej w ramach Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i analiza danych (CB POB Cyber&DS).

Aby zrealizować ten cel CB POB Cyber&DS ufunduje w 2021 r. do 10 dwumiesięcznych projektów badawczych dla studentów w wysokości 10 tys. zł każdy.