Aktualności

Ś.P. prof. dr hab. inż. Stefan Ludwik Hahn

  
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 13 sierpnia 2020 r. odszedł od nas

Ś.P.

prof. dr hab. inż. Stefan Ludwik Hahn

   

wybitny uczony i zasłużony nauczyciel akademicki, wieloletni kierownik Zakładu Radiokomunikacji, prodziekan Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w latach 1969-1973, człowiek wielkiego serca, bezgranicznie oddany swojej pracy.

W zmarłym Profesorze utraciliśmy wybitnego nauczyciela akademickiego, znakomitego organizatora pracy naukowej i dydaktycznej, wychowawcę wielu pokoleń studentów naszego Wydziału.

   

Dziekan i Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych