Aktualności

UCZELNIA LIDERÓW 2021 - zaproszenie do udziału w konkursie

Uczelnia liderów

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wraz z Agencją PRC, zapraszają do udziału w XI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych – UCZELNIA LIDERÓW 2021.

O certyfikat i znak jakości Uczelnia Liderów mogą aplikować zarówno uczelnie, jak również – samodzielnie – ich jednostki organizacyjne (np. wydziały, instytuty, katedry). Certyfikat może więc być przyznany całej uczelni, ale także poszczególnym jednostkom uczelni, które – zgodnie z regulaminem konkursu – posiadają samodzielność w zakresie poddania się procedurze certyfikacji.

Wyróżnieniem uhonorowane zostaną najlepsze polskie uczelnie i ich jednostki, kształcące absolwentów wyposażonych w kompetencje liderskie i umiejętności przydatne na rynku pracy.

Oceny aplikacji konkursowych dokona Komisja Certyfikacyjna, w której zasiadają naukowcy zajmujący się problematyką zarządzania i jakości kształcenia, zatrudnieni m.in. na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.
W bieżącej edycji Komisja zwróci szczególną uwagę na działania uczelni w zakresie kształcenia zdalnego – czy są one innowacyjne, efektywne i ukierunkowane na kreowanie umiejętności
i kompetencji praktycznych studentów.

    
Zgłoszenia do XI edycji Konkursu przyjmowane są do 14 maja 2021 r. (piątek).

   
Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: 

  • prezes@fundacja-edukacja.org.pl
  • Grażyna Kaczmarczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec.

Ankietę certyfikacyjną należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres prezes@fundacja-edukacja.org.pl.

W przypadku drogi tradycyjnej (pocztowej) o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, a nie data dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora. 

   
Kontakt w przypadku pojawienia się pytań:

  • tel. kom. +48 607 035 169
  • tel. +48 32 747 26 03
  • e-mail: prezes@fundacja-edukacja.org.pl

Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne są na stronie www.uczelnia-liderow.pl.