Aktualności

Wnioski o stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem MEiN, dotyczącym Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w roku akademickim 2023/2024, a także szczegółowymi informacjami, m.in. na temat warunków przyznania stypendium, określeniem, co uznaje się za szczególne osiągnięcia i jak należy je udokumentować - kliknij tutaj.

Koordynatorem wydziałowym wniosków jest dr inż. Konrad Markowski.
W przypadku wszelkich pytań dotyczących procesu administracyjnego przy składaniu wniosków, maile należy kierować na adres konrad.markowski1@pw.edu.pl  
Ponadto, na ten sam adres powinna zostać wysłana informacja o akceptacji kandydatury studenta do stypendium z maila w domenie @pw.edu.pl od opiekuna naukowego studenta, dyrektora Instytutu lub samodzielnego pracownika naukowego zgłaszającego studenta.

Nieprzekraczalny termin składania zgłoszeń to 17 października 2023 r.