Aktualności

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki 29. edycji konkursu START dla najlepszych młodych naukowców!

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - Konkurs START 2021

   
Wśród laureatów tegorocznego Konkursu jest troje badaczy z Politechniki Warszawskiej, w tym dr inż. Monika JanikWydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych (Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki).

   
O stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia. Stu laureatów 
– badaczy, którzy, mimo że dopiero zaczynają karierę naukową, już mogą się pochwalić imponującymi osiągnięciami – wybrano spośród grona 1034 kandydatów. Na liście przeważają kobiety, stanowią 54% wszystkich laureatów. 

Z dziedziny elektroniki w tym roku z przyznano tylko 2 stypendia na 100 kandydatów, tym większe gratulacje dla przedstawicielki naszego Wydziału.

   
Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Stypendia przyznawane są od 1993 r. Do 2021 r. włącznie, FNP nagrodziła 3 200 osób i przyznała 3 836 stypendiów. Celem programu START jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Laureaci konkursu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na stypendia w tej edycji to 3 mln zł.

  
Pełna lista wyróżnionych naukowców dostępna jest na stronie».

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom! 

   

(Źródło: www.biuletyn.pw.edu.pl, www.fnp.org.pl)