Aktualności

Genomics Platform@WUT - Symposium 2021

Genomics Platform@WUT

Zapraszamy na pierwsze Sympozjum Platformy Genomiki Politechniki Warszawskiej (Genomics Platform@PWUT). Spotkanie w formie wirtualnej konferencji odbędzie się 23 czerwca 2021 roku.
Program konferencji obejmuje ponad 20 wystąpień badaczek i badaczy
z Politechniki Warszawskiej zajmujących szeroko pojętą genomiką.

   
Serdecznie zapraszamy wszystkich badaczy z Politechniki Warszawskiej zainteresowanych genomiką
i bioinformatyką do udziału w tym wydarzeniu.

Sympozjum odbędzie się za pośrednictwem platformy Google Meet – do udziału wystarczy dostęp do przeglądarki internetowej oraz aktualne konto Google.

Link do formularza rejestracyjnego».

Program wystąpień dostępny na stronie wydarzenia».

   
Platforma Genomiki Politechniki Warszawskiej powstała w 2020 roku, aby integrować społeczność Politechniki Warszawskiej związaną z genomiką i promować jej osiągnięcia. Działalność Platformy koordynuje Doradcza Rada Naukowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Dariusza Plewczyńskiego (Laboratorium Bioinformatyki i Genomiki Obliczeniowej). W skład Platformy wchodzi sześć grup badawczych o zróżnicowanych obszarach badawczych:

  • Laboratory of Bioinformatics and Computational Genomics – prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (Wydział MiNI),
  • Artificial Intelligence Division – dr hab. inż. Robert Nowak prof. uczelni (Wydział EiTI),
  • MI2 Data Lab – dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni (Wydział MiNI),
  • Laboratory of Systems and Synthetic Biology – dr hab. inż. Małgorzata Adamczyk (Wydział Chemiczny),
  • Biodatageeks – dr hab. inż. Tomasz Gambin, prof. uczelni (Wydział EiTI),
  • GPU Programming Team – dr inż. Krzysztof Kaczmarski (Wydział MiNI).