Aktualności

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 - semestr letni

22 lutego 2020 r. miała miejsce inauguracja roku akademickiego
dla studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych , na pięciu kierunkach:

 • Elektronika
 • Informatyka
 • Telekomunikacja
 • Computer science
 • Telecommunications.

   
Uroczystość otworzył i poprowadził Prodziekan ds. Studenckich, dr inż. Zbigniew Gajo.

Do przybyłych na inaugurację beanów przemówienie powitalne wygłosił Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, pogratulował im wyboru kierunków studiów i zachęcił do systematycznej pracy.

   
Dziekan przedstawił również zebranym studentom obecnych na uroczystości Prodziekanów: 

 • Prodziekana ds. Ogólnych, prof. dr. hab. inż.   Cezarego Zielińskiego
 • Prodziekana ds. Nauczania, dr. inż. Daniela Paczesnego
 • Prodziekana ds. Studenckich, dr. inż. Zbigniewa Gajo.

Przybliżył także zakres spraw leżących w gestii każdego z Prodziekanów.

   
Nowo przyjętym studentom zostali również przedstawieni kierownicy kierunków (lub ich zastępcy),
z którymi w dalszej części uroczystości mieli możliwość spotkać się osobiście:

 • dr hab. inż. Lidia Łukasiak, prof. uczelni - Kierownik kierunku  Elektronika
 • Rajmund Kożuszek, Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Informatyki - w zastępstwie Kierownika Kierunku Informatyka
 • dr hab. inż. Andrzej Bęben - Kierownik kierunku Telekomunikacja
 • dr inż. Roman Podraza, Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim - w zastępstwie Kierownika Kierunku Computer Science i Telecommunications.

W uroczystości wziął również udział Pan Jacek Karczewski, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej .

  
Po wystąpieniu Dziekana studenci złożyli ślubowanie, które przyjął Prodziekan ds. Nauczania, dr inż. Daniel Paczesny.

   
Na zakończenie uroczystości studenci przyjęli życzenia powodzenia i sukcesów od Dziekana
i każdego z Prodziekanów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej