Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej

Ambasada Republiki Słowackiej w Warszawie ogłasza nowy nabór wniosków o stypendia na pobyty studyjne, badawcze, rezydencje artystyczne i wykłady gościnne w roku akademickim 2024/2025. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2024 roku o godz. 16.00.

Wnioski o stypendia można składać online przez stronę www.stipendia.sk lub www.scholarships.sk/en/.

Narodowy Program Stypendialny – NŠP to program przyjęty przez Rząd Republiki Słowackiej, finansowany z budżetu Ministerstwa Edukacji, Nauki, Badań i Sportu. Program ma na celu wspieranie mobilności studentów zagranicznych, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów poprzez zachęcanie ich do pobytów na uczelniach wyższych oraz w jednostkach badawczych na Słowacji.

Ewentualne pytania dotyczące Narodowego Programu Stypendialnego można przesłać bezpośrednio do administratorów programu wyznaczonych do kontaktu w przypadku osób ubiegających się o stypendia z zagranicy: Silvia Lipovska (nsp-foreign2@saia.sk – w przypadku studentów i doktorantów oraz Ondrey Aradsky (nsp-foreign@saia.sk) – w przypadku nauczycieli akademickich oraz pracowników badawczych i/lub artystów.

Kolejny termin składania wniosków upłynie 31 października 2024 roku i będzie dotyczył pobytów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025.