Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze letnim 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej planuje uruchomienie kolejnej edycji Studium Ochrony przed Hałasem w semestrze letnim 2020.

 

Studium przeznaczone jest dla urzędników odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracowników laboratoriów środowiskowych, projektantów, pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku pracy. Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub średniej.

Wykładowcami Studium są pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz specjaliści w zakresie regulacji prawnych dotyczących ochrony przed hałasem, map akustycznych, projektowania i realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych, oddziaływania hałasu na organizm ludzki i środowisko. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu pomiarów hałasu w środowisku.

Program zajęć, w wymiarze 120 godzin, obejmuje zagadnienia ochrony przed hałasem w środowisku zewnętrznym i środowisku pracy.

RAMOWY PROGRAM ZAJĘĆ

Przedmiot Liczba godzin
Podstawy akustyki 16
Repetytorium z matematyki
i podstawy statystyki
8
Wpływ hałasu na organizm ludzki 3
Regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 6
Wybrane zagadnienia z akustyki budowlanej 8
Hałas w środowisku pracy 8
Metody pomiaru i monitorowania hałasu 14
Prognozowanie emisji hałasu w środowisku 10
Mapy akustyczne 9
Zabezpieczenia akustyczne 10
Akredytacja laboratoriów badawczych 8
Niepewność pomiarów 8
Warsztaty – pomiary hałasu 12

  

Zajęcia, w formie ośmiu sobotnio-niedzielnych zjazdów, prowadzone są w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.
W soboty zajęcia zaczynają się o godzinie 10.15 i kończą o 17.45. W niedziele zajęcia zaczynają się
o godzinie 8.15  i kończą o 15.00.

Przewidywane terminy zjazdów:

15 – 16 lutego

29 lutego – 1 marca

14 – 15 marca

28 – 29 marca

18 - 19 kwietnia

09 – 10 maja

23 – 24 maja

06 – 07 czerwca

 

Koszt uczestnictwa w zajęciach Studium Ochrony przed Hałasem wynosi 3800 zł.

Warunkiem przyjęcia jest:

  • dostarczenie kserokopii dyplomu szkoły wyższej lub świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • wniesienie opłaty.

Dokumenty należy przesłać do 13 stycznia 2020 r. na adres:

Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
Studium Ochrony przed Hałasem
ul. Nowowiejska 15/19
00-665 WARSZAWA

Opłatę należy wnieść na konto:

PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa
32 1240 1053 5111 1034 0050 0091
tytuł wpłaty: Studium Ochrony przed Hałasem

UWAGA! W przypadku dokonania zgłoszenia po 13 stycznia 2020 r. opłata za kurs wynosi 4100 zł.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych osób Studium nie zostanie uruchomione i dokonane wpłaty zostaną odesłane. Natomiast w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych osób o przyjęciu będzie decydować kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Studium:

e-mail J.Witkowska@ire.pw.edu.pl 
tel. 505 550 902
tel. 22 234 79 55 

  

Zapraszamy!