Dwóch doktorów z WEiTI laureatami Konkursu MON na najlepszą rozprawę doktorską

Konkurs MON

W dniu 11 grudnia br. rozstrzygnięto Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych, posiadającą potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa Państwa.

Konkurs dotyczył prac obronionych na polskich uczelniach nie wcześniej niż dnia 1 października 2017 r. Poprzez tę inicjatywę Ministerstwo Obrony Narodowej chce "popularyzować wiedzę i inspirować środowiska akademickie do prowadzenia badań i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań". Łączna pula nagród wynosiła 86 tys zł.

Konkurs był prowadzony w dwóch obszarach:

  1. wykorzystania technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej w obszarze obserwacji Ziemi, budowy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej oraz wynoszenia obiektów na orbity okołoziemskie – w dwóch kategoriach na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską oraz na najlepszą pracę doktorską.
  2. systemów autonomicznych pozwalającymi optymalizować zaangażowanie personelu w niebezpiecznych warunkach – w dwóch kategoriach na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską oraz na najlepszą pracę doktorską

oraz w czterech kategoriach:

Kategoria I. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

Kategoria II. konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

Kategoria III. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa,

Kategoria IV. konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii systemów autonomicznych posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa

 

I właśnie w kategorii III - za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej posiadającej potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa zwyciężyli dwaj przedstawiciele naszego wydziału:

 

  • I nagroda - Pan Dawid Kuchta za rozprawę doktorską pt. Zastosowanie mikrofalowych tranzystorów GaN HEMT we wzmacniaczach mocy dla radarowych modułów N/O, napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Wojtasiaka, profesora uczelni z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych.
  • II nagroda - Pan Artur Gromek za rozprawę doktorską pt. Niekoherentne metody wykrywania zmian w obrazach radarowych napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Jacka Misiurewicza, profesora uczelni z Instytutu Systemów Elektronicznych.

  
Laureatom serdecznie gratulujemy!

  
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie».