Ustalenia 2022/2023

Ustalenia dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych i różnych działań w roku akademickim 2022/2023

 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  Egzamin dyplomowy ustalenia WEiTI 2022._20.05 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 36,43 kB)

Uwaga: ustalenia dotyczące przeprowadzenia egzaminu dyplomowego mogą ulec zmianie, prosimy o śledzenie aktualizacji.

 

  

semestr zimowy 2022/2023 semestr letni 2022/2023
Kalendarz zajęć
https://studia.elka.pw.edu.pl/pl/22Z/-/cal/ https://studia.elka.pw.edu.pl/PL/23L/-/cal/

 

Wybór specjalności
22Z_Wybór specjalności (pdf, 216,78 kB)
22L_Wybór_specjalnosci (pdf, 367,92 kB)
Dotyczy studentów czwartego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów trzeciego semestru na kierunku Elektronika

 

Wybór promotorów i tematów prac dyplomowych
Dotyczy studentów piątego semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

 

Ankietyzacja zajęć
   
Dotyczy wszystkich studentów

 

Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  22Z Rekrutacja na studia II stopnia na sem. 22Z (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14,23 kB)
Dotyczy studentów kończących studia stacjonarne pierwszego stopnia na Wydziale

 

Rejestracja studentów
Dotyczy studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

 

Wznowienie studiów
 
Dotyczy osób ubiegających się o wznowienie studiów