XXV Targi Pracy – październik 2020 r.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli

przedsiębiorstw i instytucji oferujących praktyki lub pracę

oraz osoby poszukujące pracy lub praktyk do uczestnictwa w

 

XXV TARGACH PRACY i PRAKTYK dla ELEKTRONIKÓW i INFORMATYKÓW

które z powodu epidemii zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inaugurację dystrybucji katalogu przewidujemy na dzień 12 października 2020.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów naszego Wydziału oraz do członków Stowarzyszenia Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw.

Planujemy również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Zamierzamy także przekazać katalog do organizacji studenckich w celu jego rozpowszechnienia.

Koszt zamieszczenia informacji (1 strona) wynosi 200 zł. + 23% VAT. Możemy zamieszczać dodatkowe strony z reklamami lub uzupełniającymi informacjami. Koszt 200 zł + VAT za każdą dodatkową stronę.

Tutaj znajdą Państwo parametry do ewentualnej reklamy:

Zgłoszenie udziału w Targach następuje poprzez wysłanie do pani Doroty Myko wypełnionego  formularza zamówienia stoiska z pieczątką

firmową i podpisem osoby zamawiającej w terminie do 28 września 2020 r.

Tekst do katalogu targowego na formularzu podstawowej strony i zawartość dodatkowych stron należy przesyłać również do 28 września 2020 r. Informacje przesłane po tym terminie z powodów technicznych, nie będą mogły być zamieszczone w katalogu targowym.

Jednocześnie informujemy, że planujemy organizację kolejnych, XXVI Targów na przełom lutego i marca 2021 r. Forma targów będzie zależna od stanu epidemicznego.
Już teraz istnieje możliwość zgłoszenia uczestnictwa.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że na stronie internetowej  Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, pod adresem http://www.elka.pw.edu.pl/Wspolpraca-i-uslugi/Praktyki-i-Praca2/Dla-przedsiebiorcow jest możliwość umieszczania ofert praktyk i pracy w sposób ciągły. Jest to usługa bezpłatna.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z tej usługi. Daje ona najprostszą i najszybszą możliwość poznania i pozyskania przyszłych pracowników. Dotyczy to szczególnie okresu wakacji, kiedy studenci poszukują możliwości odbycia praktyki w przedsiębiorstwie, która jest integralnym elementem programu studiów.

 Zapraszamy do zapoznania się z  Katalogiem poprzednich czyli XXIV Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków 

Zdjęcia z poprzednich edycji Targów znajdują się na stronie internetowej.

Pliki do pobrania:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  ZAMOWIENIE_INFO_20_10 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18,12 kB)
KATALOG_FORMULARZ_XXV (pdf, 1,03 MB)

Informacji w sprawie uczestnictwa w targach udziela:

 

Dorota Myko

tel. 022 234 7081,

faks: 022 234 5885,

e-mail:  d.myko@elka.pw.edu.pl

 

Adres pocztowy:

 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,

Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 15/19,

00-665 Warszawa,

Pokój 200, 2 piętro.