Terminarz wyborów Dziekana WEiTI

Terminarz wyborów na funkcję Dziekana na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na kadencję 2024–2028

 

Lp. Etapy wyborów Termin
1. Pierwsze posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów. Wybór przewodniczącego i sekretarza kolegium oraz członków komisji skrutacyjnej.

9.04.2024 r.

godz. 10:00-12:00

Audytorium Centralne

2. Zgłaszanie do Wydziałowej Komisji Wyborczej kandydatów do pełnienia funkcji Dziekana.

12.04.2024 r.

godz.10:00-12:00

sala 520

3. Otwarte spotkanie wyborcze – prezentacja przez prekandydatów (osób ubiegających się o status kandydata na Dziekana) programów dotyczących kierowania wydziałem.

23.04.2024 r.

godz. 13:00-15:00

Audytorium Centralne

4. Wybory kandydata na funkcję Dziekana przez Wydziałowe Kolegium Elektorów

25.04.2024 r.

godz. 10:00-12:00

Audytorium Centralne