prof. Krzysztof Zaremba wybrany na Rektora Politechniki Warszawskiej

W kadencji 2024–2028 Politechniką Warszawską będzie kierował
prof. Krzysztof Zaremba.

Głosowanie Kolegium Elektorów odbyło się 21 marca 2024 roku. 

Prof. Krzysztof Zaremba z Politechniką Warszawską jest związany od blisko pół wieku – przeszedł drogę od studenta do Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, którym był w latach 2012-2020. W 2020 roku został Rektorem PW.

Zainteresowania badawcze i konstrukcyjne prof. Krzysztofa Zaremby leżą na pograniczu elektroniki i fizyki. Prowadził też badania w obszarze inżynierii biomedycznej. Uczestniczył lub uczestniczy w międzynarodowych eksperymentach, kierował lub kieruje projektami badawczymi i konstrukcyjno-wdrożeniowymi, był promotorem doktoratów. Jest autorem lub współautorem ponad 270 publikacji naukowych. Pełnił wiele funkcji w polskich i międzynarodowych organizacjach, komisjach, radach, zespołach eksperckich. Od 2020 roku jest członkiem Prezydium i przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Serdecznie gratulujemy wyboru!

Więcej informacji:

https://www.pw.edu.pl/aktualnosci/prof-krzysztof-zaremba-ponownie-wybrany-na-rektora-politechniki-warszawskiej