WEITI » Wydział »

Pełnomocnicy, administratorzy, koordynatorzy

Kadencja 2020-2024

Pełnomocnicy 
Pełnomocnik Dziekana pełniący funkcję sekretarza Rady Wydziału
mgr Grzegorz Mańko
Decyzja nr 11/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 1 września 2020 r.
tel. 22 234 6155
G.Manko@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych
mgr Grzegorz Mańko 
Decyzja nr 12a/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 1 września 2020 r.
tel. 22 234 6155
G.Manko@elka.pw.edu.pl
pok. 200
Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki
Andrzej Śliwonik
Decyzja nr 15/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 września 2020 r.
tel. 22 234 7601
A.Sliwonik@elka.pw.edu.pl
pok. 20
Pełnomocnik Dziekana ds. studiów w języku angielskim
doc. dr inż. Roman Podraza
Decyzja nr 17/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 września 2020 r.
tel. 22 234 7995
R.Podraza@ii.pw.edu.pl
pok. 206a
Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studentów
i rozwoju systemu USOS na WEiTI
dr inż. Dariusz Turlej
Decyzja nr 18/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 września 2020 r.
tel. 22 234 7995
D.Turlej@ii.pw.edu.pl
pok. 206a
Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych
lic. Marta Rudnicka
Decyzja nr 33/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 21 grudnia 2020 r.
tel. 22 234 5101
M.Rudnicka@elka.pw.edu.pl
pok. 101
Pełnomocnik Dziekana ds. rankingów
prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki, Prodziekan ds. nauki
Decyzja nr 22/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 9 października 2020 r.
tel. +48 22 234 6163
Tomasz.Starecki@pw.edu.pl
pok. 115b
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
dr inż. Zbigniew Gajo
Decyzja nr 25/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 20 października 2020 r.
tel. +48 22 234 7480
Z.Gajo@ise.pw.edu.pl
pok. 224
Wydziałowy Pełnomocnik ds. zapewnienia jakości kształcenia 
prof. Andrzej  Pfitzner
Decyzja nr 27/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 20 października 2020 r.
tel. 22 234 7207, 22 234 7819
A.Pfitzner@imio.pw.edu.pl
pok. 360
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Odległość PW
dr inż. Grzegorz Tarapata
Decyzja nr 32/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 grudnia 2020 r.
tel. 22 234 7820
G.Tarapata@elka.pw.edu.pl
pok. 240, 241
Pełnomocnik Dziekana ds. cyberbezpieczeństwa i infrastruktury informatycznej 
dr inż. Robert Kurjata
Decyzja nr 1/2021 Dziekana WEiTI, z dn. 4 stycznia 2021 r.
tel. 22 234 7626
R.Kurjata@ire.pw.edu.pl
pok. 61
Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych na WEiTI
mgr Małgorzata Książkiewicz
Decyzja nr 9/2021 Rektora PW, z dn. 18 stycznia 2021 r.
tel. 22 234 7497
M.Ksiazkiewicz@elka.pw.edu.pl
pok. 115

     

Administratorzy
Administrator sieci wydzielonej Wydziału
inż. Paweł Szczęsny
Decyzja nr 12/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 1 września 2020 r.
tel. 22 234 5385
P.Szczesny@elka.pw.edu.pl
pok. 14
Administrator Systemu Alarmowego dostępu do pomieszczeń Gmachu Elektroniki
Andrzej Wasilewski
Decyzja nr 31/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 15 grudnia 2020 r.
tel. 22 234 7919
A.Wasilewski@ire.pw.edu.pl
pok. 73

  

Koordynatorzy
Koordynator ds. Bazy Wiedzy
mgr Olga Bogatek
Decyzja nr 34/2020 Dziekana WEiTI, z dn. 22 grudnia 2020 r.
tel. 22 234 7625 
o.bogatek@elka.pw.edu.pl
pok. 40