Archiwum - Komunikaty w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

w dniach  27 września  oraz  29 września 2016 r.  Prodziekan ds. Nauczania nie przyjmuje studentów  27.09.2016  >>więcej

30 września 2016 r. godziny otwarcia Dziekanatu ulegają zmianie  27.09.2016  >>więcej

W dniach  3 7 października 2016 r.  Dziekanat będzie otwarty dla studentów w godzinach 10.00 – 15.00 (przerwa 12.00 – 12.30)   27.09.2016

Po decyzjach rejestracyjnych nastąpiły zmiany w przypisaniu studentów do grup –  29.09.2016  >>więcej

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń bibliotecznych   30.09.2016   >>więcej

Pierwsze zajęcia z laboratorium  „PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ i ANALITYCZNEJ” odbędą się 5 października 2016r  30.09.2016  >>więcej

Spotkanie ze studentami, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbędzie się 4. października (wtorek) o godz. 17:15 w Audytorium Centralnym  28.09.2016  >>więcej

Jeszcze tylko dziś (wtorek 04.10.) i jutro (środa 05.10.) można dokonywać zmian w deklaracjach semestralnych!   4.10.2016   >>więcej

W dniu 7 października 2016 roku, z okazji uroczystości związanych z obchodami Dnia Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych od godziny 1400 do końca dnia zostają ODWOŁANE – 3.10.2016   >>więcej 

UWAGA! Studenci studiów anglojęzycznych oraz studenci studiów II stopnia mogą odbierać hasło dostępowe do skrzynki pocztowej, do wydziałowej sieci bezprzewodowej WiFi oraz do systemu obsługi studiów ERES  do 21.10.2016 r. w pokoju nr 15 w godzinach 12.00-15.00 . – 6.10.2016   >> więcej 

Dnia 13 października (czwartek) oraz 14 października (piątek) Dziekanat (pok. 119) przyjmuje studentów w godz. 10:00 – 15:00  – 10.10.2016   >>więcej

zajęcia z Przysposobienia Bibliotecznego dla grupy 1E3 zostały przełożone na 18.10.2016 (wtorek) na godz. 12:00  – 12.10.2016   >>więcej

Uwaga Studenci pierwszego semestru studiów pierwszego i drugiego stopnia! Przedstawiamy harmonogram obowiązkowych szkoleń BHP! – 20.10.2016    >>więcej

Udostępniamy ostateczną listę osób , które w semestrze letnim 2015/2016 (16L) nie zaliczyły zadeklarowanych przedmiotów  – 21.10.2016   >>więcej

Prosimy o odbiór decyzji administracyjnych dotyczących stypendiów socjalnych, specjalnych oraz zapomóg do dnia 25 listopada 2016 r.  – 21.11.2016 >>więcej

W dniu 24 listopada 2016 r. godziny przyjęć Prodziekana ds. Nauczania dr. inż. Daniela Paczesnego zostają odwołane!  – 21.11.2016 >>więcej

Prosimy o wykonanie testu diagnostycznego z wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski) w dniach 28.11.2016 –  11.12.2016! – 01.12.2016  >> więcej

Uwaga Studenci 5. semestru! Od 5.12.2016 można składać deklaracje wyboru instytutu dyplomującego!  – 5.12.2016  >> więcej 

Od 12.12.2016 r. (poniedziałek) do 16.12.2016 r. (piątek) można odbierać decyzje dotyczące stypendiów za wyniki w nauce  – 13.12.2016 >>więcej

W najbliższych dniach odbędą się spotkania informacyjne z kierownikami specjalności Elektronika, Telekomunikacja i Informatyka  – 9.01.2017 >>więcej