Kryteria tworzenia list rankingowych

Zdjęcie Wydziału

Niniejszym informujemy Studentów, że zapadły decyzje Dziekana w sprawie:

 

kryteriów list rankingowych dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów

oraz

zasad punktowej oceny osiągnięć doktorantów przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów Wydziału

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

 

DECYZJA nr 55/2022

Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 5 października 2022 r.

w sprawie kryteriów list rankingowych dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, w roku akademickim 2022/2023

 

oraz

 

DECYZJA Nr 56/2022

Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 5 października 2022 roku

w sprawie wprowadzenia  szczegółowych  zasad punktowej oceny osiągnięć doktorantów  przy przyznawaniu  stypendiów dla najlepszych doktorantów Wydziału