Opłaty za powtarzanie przedmiotów w semetrze 24L

W systemie USOS , na indywidualnych kontach, w rubryce „saldo oczekujące PLN”, ukazały się naliczenia opłat z tytułu powtarzania przedmiotów, niezaliczonych w sem. 23Z i wcześniejszych, z terminem płatności do 22 kwietnia 2024 r.

Harmonogram działań

 • Składanie odwołań i podań o zmniejszenie wymiaru opłaty do 07.04.2024 r.
 • Decyzje odnośnie odwołań i podań o zmniejszenie wymiaru opłaty do 12.04.2024 r.
 • Ostateczny termin płatności do 22.04.2024 r.

Za co została naliczona opłata?

Opłata za powtarzanie przedmiotów została naliczona za przedmioty niezaliczone przez Ciebie w semestrach 23Z, 23L, a poprawiane w semestrze 24L. Wyjątek stanowią tutaj zajęcia z WFu i języków obcych, za które naliczamy opłatę za powtarzanie niezależnie od tego na jaką dyscyplinę lub język jesteś zapisany – ponieważ można je zaliczać zamiennie, np. jogę zamiast boksu albo język włoski zamiast francuskiego.

Informację o składowych naliczonej opłaty można uzyskać wypełniając formularz.

Po wypełnieniu formularza, dostaniesz informację e-mailową o składowych naliczenia, czyli nazwie poprawianego przedmiotu, semestrze, z którego pochodzi ten przedmiot oraz kwocie do zapłaty. Odpowiedź będzie generowana ręcznie, więc nie dotrze do Ciebie od razu.

Co należy zrobić jeśli nie zgadzasz się z wysokością opłaty?

Każdy kto nie zgadza się w wysokością opłaty, może złożyć w terminie do 7 kwietnia 2024 r. odwołanie lub podanie o zmniejszenie wymiaru tej opłaty.

Opłata może zostać anulowana, jeśli okaże się, że przedmiot nie jest poprawiany.

Naliczona opłata może zostać obniżona, jeśli student zaliczył niektóre formy zajęć z danego przedmiotu (wykład/laboratorium/ćwiczenia/projekt). Osoba, chcąca uzyskać obniżenie opłaty, zobowiązana jest złożyć pisemny wniosek, który co do zaliczonej formy zajęć musi być poświadczony przez Prowadzącego przedmiot w tym semestrze.

Podania należy składać na odpowiednim formularzu (dostępnym na stronie: https://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Zalaczniki-i-formularze/Formularze) w formie podpisanego skanu lub zdjęcia w formacie PDF poprzez formularz MS Forms, w nieprzekraczalnym terminie 07.04.2024 r.

Kiedy i jak mam zapłacić?

Wpłaty można dokonać przelewem na swoje indywidualne konto, którego numer widoczny jest w USOS, w dowolnym terminie przed terminem ostatecznym, tj. 22.04.2024 r. Wpłaty dokonane wcześniej, w żadnym razie „nie giną” lecz będą widoczne na indywidualnym koncie studenta dopiero 22.04.2024 r.

Podstawa prawna

Naliczeń dokonano wg. zasad i stawek określonych w decyzjach Rektora PW:

 1. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022, 2018/2019 i wcześniej:
                     Decyzja nr 95/2021 z dnia 7 maja 2021 r.
 2. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2019/2020:
                     Decyzja nr 89/;2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.
 3. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021:
                     Decyzja nr 123/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.
 4. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2021/2022:
                     Decyzja nr 94 i 95/2021 z dnia 07 maja 2021 r.
 5. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2022/2023:
                     Decyzja nr 112 i 113/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
 6. Dla studentów przyjętych na studia w roku akademickim 2023/2024:
                     Decyzja nr 121 i 118/2023 z dnia 16 maja 2023 r.