Procedura dyplomowania.

Procedura dyplomowania - elektroniczny obieg dokumentów

W procedurze dyplomowania studentka/student jest zobowiązany do wypełnienia dokumentów w wersji elektronicznej w systemie USOSweb.

Studentki/studentów wciąż obowiązują papierowe wersje dwóch formularzy:

  • monitorowanie_karier_pl (pdf, 293,42 kB)
  • przy egzaminie w trybie zdalnym – oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość –
    załącznik_nr_2 (pdf, 289,96 kB)

Przed obroną pracy dyplomowej, studentka/student zobowiązany jest:

  •  sprawdzić i zaakceptować suplement - możliwość wygenerowania suplementu istnieje tylko wtedy, gdy są wpisane wszystkie oceny i zaliczenia, a brak jego akceptacji nie dopuszczą do egzaminu dyplomowego. (instrukcja znajduje się w systemie USOSweb w zakładce „dla studentów”-„suplementy”)
  • złożyć zamówienie na dyplomy i dokonać przelewu na konto z USOS`a,

w przypadku, gdy zostanie wyświetlona kwota do zapłaty (nie ma konieczności czekania na naliczenie). Opóźnienie płatności powoduje przedłużenie czasu oczekiwania na dyplom.