Procedura zapisów na przedmioty realizowane w semestrze zimowym 2024/2025

Składanie próśb o zapis na przedmioty (deklarowanie przedmiotów) w semestrze zimowym 2024Z odbywa się za pośrednictwem portalu USOS-web »» 

Prośby o zapis mogą być składane przez studentów w następujących dniach:

 • od 1 lipca 2024 (poniedziałek) –  od godz. 18:50
 • do 15 września 2024 (niedziela) – do godz. 23:59

Natomiast zapisy na przedmioty odbędą się w sześciu turach przed rozpoczęciem semestru zimowego, w dniach od 24 września do 1 października 2024 r.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych obsługuje następujące rejestracje:

 • EITI-(Przedmioty)---2024Z
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-inż.-2024Z
 • EITI-MCHTR-( Przedmioty obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-inż.-2024Z
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-mgr.-2024Z
 • EITI-MCHTR-( Przedmioty obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-2024Z

  Złożenie prośby o zarejestrowanie dotyczy całego przedmiotu (a nie konkretnych grup zajęciowych w jego ramach). Wpisanie do konkretnej grupy zajęciowej odbywa się automatycznie w trakcie zapisów na przedmioty.

W semestrze zimowym 2024Z zapisy na przedmioty (rozpatrzenie zgłoszonych próśb o zapis) odbędą się – zawsze pomiędzy godz. 14:50 a 18:00
– w następujących dniach:

 • 24 września 2024 (wtorek) – pierwsza tura zapisów
 • 25 września 2024 (środa) – druga tura zapisów
 • 26 września 2024 (czwartek) – trzecia tura zapisów
 • 27 września 2024 (piątek) – czwarta tura zapisów
 • 30 września 2024 (poniedziałek) – piąta tura zapisów
 • 1 października 2024 (wtorek) – szósta (ostatnia) tura zapisów

 Po każdej turze zapisów studenci mogą składać nowe prośby o zapis (na wolne miejsca) w portalu USOS-web zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • od 24 września, godz. 18:50 do 25 września, godz. 14:00
 • od 25 września, godz. 18:50 do 26 września, godz. 14:00
 • od 27 września, godz. 06:50 do 27 września, godz. 14:00
 • od 28 września, godz. 18:50 do 30 września, godz. 14:00
 • od 1 października, godz. 06:50 do 01 października, godz. 14:00

 Uwaga!

 • Poczynając od zapisów na przedmioty realizowane z semestrze 24Z następuje modyfikacja w sposobie wypisywania się z przedmiotów. Wszyscy studenci będą mieli możliwość wnioskowania o wypis za pośrednictwem elektronicznego podania na swoim koncie w USOS-web (zakładka Dla Studentów – podanie ePW - 103X-NAU-WYPIS -- Prośba o wypisanie z przedmiotu poza okresem dozwolonym).
  Podania te można będzie składać począwszy od pierwszej tury zapisów aż do końca pierwszego tygodnia zajęć.
  Wnioski będą rozpatrywane na bieżąco przez Prodziekana ds. Nauczania.
 • Z rejestracji zostały wyłączone następujące przedmioty: EPDI, PDI2, EDYM, PDYM, EBDE, ESDP2, EMDE, EMSC3. Informacja o sposobie zapisu zostanie podana w późniejszym terminie.

 Korekty przydziału studentów do grup zajęciowych w portalu USOS-web

Poczynając od trzeciej tury, po każdej turze zapisów koordynatorzy przedmiotów mogą przesuwać studentów między grupami zajęciowymi w portalu USOS-web od godz. 18:50 do godz. 6:00 następnego dnia (zapis na przedmioty odbywa się zawsze między godz. 14:50 a 18:00). Natomiast po ostatniej (szóstej) turze zapisów przesunięcia studentów pomiędzy grupami zajęciowymi są możliwe aż do końca semestru.

Przesunięć studentów między grupami zajęciowymi mogą dokonywać koordynatorzy przedmiotów bezpośrednio w portalu USOS-web, a skutki tych działań są natychmiast widoczne dla studentów.