Składania wniosków stypendialnych

 

Uprzejmie prosimy o składanie wniosków o stypendia socjalne oraz rektora wraz z wymaganymi załącznikami na aktualnych formularzach.

 

Formularze można pobrać m.in. ze strony internetowej Biura Spraw Studenckich PW bss.pw.edu.pl

 

Wnioski należy wypełnić
elektronicznie i złożyć osobiście w dziekanacie (pok. 119) do dnia
15 października 2021 r.

 

Wnioski w sprawie zapomóg oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych obsługiwane są za pomocą systemu USOS, w zakładce DLA WSZYSTKICH.

 

 

(Regulamin świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2021/2022– zarządzenie nr 78/2021 Rektora PW)