Składanie dokumentów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w semestrze zimowym 2021/2022

Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych będą przyjmowane w dniach:

13.07 , 14.07 i 15.07.2021 w godz. 9:00 – 15:00, w gmachu Wydziału przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

 

Godziny uzależnione są od pierwszej litery nazwiska kandydata zgodnie z tabelą:

od Do Wtorek 13.07 Środa 14.07 Czwartek 15.07
09:00 11:00 A-G H-O P-Z
11:00 13:00 H-O P-Z A-G
13:00 15:00 P-Z A-G H-O
 • Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów w odpowiednim stoisku wyznaczonym dla kierunku.
 • Kandydaci proszeni są o używanie środków umożliwiających zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu do innych kandydatów.

W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z Dziekanatem Wydziału, istnieje możliwość złożenia dokumentów również w piątek 16.07.20201.

 

Kandydaci są zobowiązani złożyć następuje dokumenty: 

 • oryginał świadectwa dojrzałości (do wglądu) wraz kserokopią
 • dowód osobisty, do wglądu,
 • 1 fotografię w formacie jak do dowodu osobistego (35x45 mm), podpisane na odwrocie imieniem
  i nazwiskiem,
 • kandydaci na studia w języku angielskim – dodatkowo oświadczenie o przyjęciu do wiadomości,
  że zajęcia na tych studiach są częściowo odpłatne oraz zobowiązanie do wniesienia opłaty za pierwszy semestr przed jego rozpoczęciem.

  

Zakwalifikowani kandydaci ze świadectwem wydanym poza polskim systemem edukacji (innym
niż IB lub EB) zobowiązani są złożyć dodatkowo:

 • tłumaczenie świadectwa na język polski,
 • apostille lub legalizacja świadectwa,
 • oświadczenie o uprawnieniu do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa.

 

UWAGA!!!

Składając kserokopie dokumentów, należy mieć ze sobą ich oryginały aby umożliwić poświadczenie składanych kopii.

 

Niezłożenie dokumentów w terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w tym etapie przyjęć. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne upoważnione osoby. W przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata, należy mieć ze sobą wypełnione i podpisane pełnomocnictwo, komplet dokumentów oraz dokument tożsamości:

 

Formularz pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo 2021 2022 (pdf, 218,93 kB)