Spotkania informacyjne dla nowo przyjętych studentów

1 października odbędą się 30 minutowe spotkania mające na celu zapoznanie studentów I semestru studiów stacjonarnych 1 stopnia
z wybranym kierunkiem studiów .

Miejsce:

 • Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  ul. Nowowiejska 15/19

  
Sala i godzina spotkania uzależniona jest od  kierunku i grupy dziekańskiej :

 • Automatyka i robotyka , sala: 133
  • grupa 1  - 9:00
  • grupa 2  - 10:00  
 • Cyberbezpieczeństwo , sala: 133
  • grupa 1 - 13:00
  • grupa 2 - 14:00
 • Elektronika sala: 105
  • grupa 1 - 9:00
  • grupa 2 - 10:15
  • grupa 3 - 11:30
  • grupa 4 - 13:30
  • grupa 5 - 14:45
 • Informatyka sala: Audytorium Centralne
  • grupa 1 - 9:30
  • grupa 2 - 10:30
  • grupa 3 - 11:30
  • grupa 4 - 13:30
  • grupa 5 - 14:30
 • Inżynieria biomedyczna , sala: 161
  • grupa 1 - 13:15
  • grupa 2 - 14:15  
 • Inżynieria internetu rzeczy , sala: 133
  • grupa 1 - 11:00  
 • Telekomunikacja , sala: 118
  • grupa 1 - 9:15
  • grupa 2 - 10:15
  • grupa 3 - 11:15
  • grupa 4 - 13:15
  • grupa 5 - 14:15
 • Computer Science ,  sala: 161
  • grupa 1 - 10:30
  • grupa 2 - 11:30  
 • Telecommunications sala: 161
  • grupa 1 - 9:30
 • Wymiana Międzynarodowa - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych , sala: 108
  • grupa 1 - 9:30
  • grupa 2 - 10:30

     

UWAGA!

 1. Studenci nie wchodzą dowolnie do gmachu! Osoba prezentująca kierunek zabiera grupę sprzed gmachu
  i prowadzi do sali.  PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE.
     
 2. Studenci proszeni są o używanie środków umożliwiających zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego dystansu do innych kandydatów.
    
 3. Studenci proszeni są o zabranie ze sobą własnych długopisów .
    
 4. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne zaleca się zabranie parasola, jeśli przybycie wiąże się
  z oczekiwaniem na spotkanie.