Wnioski stypendialne - nowy sposób składania dokumentów!

   
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i Zarządzeniem Rektora PW nr 104/2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej
w okresie epidemii COVID-19 , zostały wprowadzone zmiany w sposobie składania wniosków stypendialnych. Przedstawiamy je poniżej.

Wnioski można składać do 16 października br. włącznie.

Uwaga!

W związku z pandemią COVID-19 termin składania wniosków został przedłużony do 26 października 2020 r.
W związku z powyższym przesunięciu o 7 dni ulegają również wszystkie terminy dotyczące przyznawania świadczeń. 

  
URNA

  1. Przy wejściu na wydział zostanie umieszczona specjalna urna, pilnowana przez portierów, do której można wrzucać wnioski stypendialne: o stypendium rektora oraz socjalne
  2. Każdy wniosek (wraz z ewentualnymi załącznikami) musi być umieszczony w zaklejonej kopercie ,
    na której będzie napisane, o które stypendium się Państwo ubiegają. 
  3. Każdy wniosek musi być umieszczony w kopercie, nawet jeśli nie zawiera załączników. 
  4. Jeśli do wniosku dołączony jest jakikolwiek załącznik, należy załączyć zarówno oryginał , jak i jego kopię
  5. Prosimy o umieszczenie informacji, w jaki sposób chcecie odebrać załączniki. Oryginalne dokumenty mogą zostać odesłane pocztą wraz z decyzją stypendialną lub zostać odebrane na Wydziale
    we wcześniejszym terminie.

Przypominamy, że wszystkie braki we wniosku mogą skutkować opóźnieniem w wypłacie stypendium lub pozostawieniem wniosku bez rozpoznania .

   
OSOBISTE ODDANIE WNIOSKU

W przypadku wystąpienia wątpliwości co do wymaganych załączników do stypendium socjalnego , możliwe będzie złożenie wniosku stacjonarnie w dziekanacie. Formularz pozwalający na umówienie się do dziekanatu na konkretny dzień i godzinę znajduje się TUTAJ» .

Uwaga! Dostęp do formularza po zalogowaniu na konto w domenie pw.edu.pl .

   
PIERWSZOROCZNI

Studenci pierwszego roku, odbywający zajęcia stacjonarnie na Wydziale, mogą oddać wniosek osobiście w godzinach pracy dziekanatu (pok. 119), aż do czasu wprowadzenia zapisów na określone godziny.
Po tym okresie będzie możliwość pojawienia się w dziekanacie tylko po uprzednim zapisie przez stronę.  

   
POCZTA/KURIER

Wnioski można przesłać do dziekanatu pocztą lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku dołączania załączników , prosimy o zastosowanie się do zasad obowiązujących w przypadku umieszczania wniosku w urnie .

Przypominamy, że wszystkie braki we wniosku mogą skutkować opóźnieniem w wypłacie stypendium.

   
ZAPOMOGA ORAZ STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wnioski obsługiwane są wyłącznie za pomocą systemu USOS , w zakładce DLA WSZYSTKICH .
Nie przyjmujemy wniosków stacjonarnie.     

    
Aktualne formularze wniosków wraz z załącznikami są dostępne do pobrania na stronie: 
https://www.bss.ca.pw.edu.pl/

   

Przypominamy, że każdy wniosek musi być wypełniony elektronicznie!