Wnioski stypendialne - nowy sposób składania dokumentów!

   
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i Zarządzeniem Rektora PW nr 104/2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej
w okresie epidemii COVID-19, zostały wprowadzone zmiany
w sposobie składania wniosków stypendialnych.

Wnioski można składać do 5 marca br. włącznie.
    

Sposoby składania wniosków   

URNA

Przy wejściu na wydział została umieszczona specjalna urna, pilnowana przez portierów, do której można wrzucać wnioski o stypendium rektora.

  • każdy wniosek (wraz z ewentualnymi załącznikami) musi być umieszczony w zaklejonej kopercie;
  • jeśli do wniosku dołączony jest jakikolwiek załącznik, należy załączyć zarówno oryginał,
    jak i jego kopię;
  • prosimy o umieszczenie informacji, w jaki sposób chcecie odebrać załączniki – oryginalne dokumenty mogą być odesłane pocztą wraz z decyzją stypendialną lub zostać odebrane na Wydziale 
    we wcześniejszym terminie.
       

OSOBIŚCIE

Wnioski o stypendium socjalne należy składać w dziekanacie do spraw studenckich w pokoju nr 119
(tel. 22 2346160), po wcześniejszym umówieniu terminu.

Ponadto studenci, którzy rozpoczęli naukę na studiach II stopnia, a pobierali stypendium socjalne
na studiach I stopnia, powinni złożyć załącznik nr 4 (wniosek o przyznanie stypendium socjalnego)
do Regulaminu w sprawie ustalania wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2020/2021 – zarządzenie nr 78/2020 Rektora PW.
          

USOS

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi (wraz z załącznikami) należy składać wyłącznie przez system USOS, w zakładce DLA WSZYSTKICH. Nie przyjmujemy wniosków stacjonarnie.      
  

POCZTA/KURIER

Wnioski można przesłać do dziekanatu pocztą lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku dołączania załączników, prosimy o zastosowanie się do zasad obowiązujących w przypadku umieszczania wniosku w urnie.

   
Przypominamy, że wszystkie braki we wniosku mogą skutkować opóźnieniem w wypłacie stypendium.

    
Aktualne formularze wniosków wraz z załącznikami są dostępne do pobrania na stronie: 

https://www.bss.ca.pw.edu.pl/

   

Przypominamy, że każdy wniosek musi być wypełniony elektronicznie!