Politechniczne projekty na międzynarodowej konferencji

Reprezentanci Politechniki Warszawskiej uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej 12th International Conference on Guidance, Navigation & Control Systems (GNC) – 9th International Conference on Astrodynamics Tools and Techniques (ICATT). Zaprezentowali tam referaty dotyczące flagowych projektów Studenckiego Koła Astronautycznego: satelity PW-Sat3 oraz rakiety sterowanej FOK.

W pracy „Low-cost AOCS testing solutions for PW-Sat3 CubeSat mission” przedstawiono projekt systemu sterowania orientacją i orbitą satelity PW-Sat3 (Attitude and Orbit Control System – AOCS) oraz przyjętą metodologię testów składającą się z testów model-in-the-loop, software-in-the-loop, processor-in-the-loop i hardware-in-the-loop. Na potrzeby ostatniego etapu testów (hardware-in-the-loop) zespół rozpoczął prace nad stanowiskiem, które pozwoli na częściowe sprawdzenie sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Autorami pracy są Michał Kiedrzyński (Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych), Szymon Jarczewski, Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Elektryczny), Jakub Olesz (Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Fizyki), Marek Polewski (Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) oraz Mateusz Sochacki (Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa).

W artykule „Generation of Artificial Infrared Camera Images for Visual Navigation Simulation” zespół z Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego zaprezentował dwie metody generowania sztucznych zdjęć termowizyjnych na podstawie prawdziwych zdjęć wykonanych w świetle widzialnym: metodę opartą na korelacji kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego z kanałem promieniowania podczerwonego oraz metodę wykorzystującą sieć neuronową. Sztucznie wygenerowane obrazy zostaną użyte podczas testów algorytmów naprowadzania wykorzystywanych w rakiecie sterowanej FOK rozwijanej przez Sekcję Rakietową.

Referat to efekt pracy zespołu w składzie: Krystian Zyśk (Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Michał Hałoń (Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Kacper Kaczmarek (Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Marcin Kasprzyk (Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Piotr Rodo (Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Olgierd Skromak (Studenckie Koło Astronautyczne, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Mateusz Sochacki (Zakład Automatyki i Osprzętu Lotniczego, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa).

Konferencja była dla reprezentantów PW okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu nawigacji i sterowania statkami kosmicznymi oraz astrodynamiki. Działalność naszych studentów cieszyła się dużym zainteresowaniem. W przerwach między sesjami rozmawiali z pracownikami wiodących agencji kosmicznych: europejskiej ESA, amerykańskiej NASA czy japońskiej JAXA oraz z przedstawicielami wielu firm z branży kosmicznej i naukowcami.

Udział w konferencji był możliwy dzięki grantowi przyznanemu Wydziałowi Mechanicznemu Energetyki i Lotnictwa przez firmę Boeing. Podczas konferencji studenci odwiedzili polską siedzibę firmy mieszczącą się w Gdańsku, w tym działy zajmujące się przygotowywaniem oprogramowania i elektroniki (AvioniX), zarządzaniem dostawami części zamiennych, projektowaniem części mechanicznych oraz opracowywaniem map lotniczych (Jeppesen).