Aktualności

Konkurs PTBOiS na polską książkę o tematyce badań operacyjnych i systemowych – edycja 2020

Konkurs ma na celu wyróżnienie publikacji książkowej, autorstwa polskich obywateli, poświęconej zagadnieniom – teorii, metodom i zastosowaniom – z zakresu badań operacyjnych i systemowych. Książkę uważa się za utwór polskich obywateli, jeśli co najmniej jeden z autorów lub redaktorów dzieła kolektywnego, jest obywatelami polskim i podaje polska afiliację. Konkurs nie dotyczy publikacji materiałów konferencyjnych ani dzieł kolektywnych o liczbie autorów przekraczającej sześciu.

Nagrodę przyznaje się co dwa lata (po raz pierwszy w roku 2018) za książkę, która została wydana
w okresie czterech lat, poprzedzających rok przyznania nagrody. Kapitułę nagrody stanowi Zarząd PTBOiS, wraz z Komisją Rewizyjną.

Nagroda jest przyznawana w postaci pieniężnej oraz dyplomu podającego autorów i bibliograficzne dane książki. Wysokość nagrody wynosi 5 000 (pięć tysięcy) złotych. Nagroda jest ogłaszana
na stronie internetowej PTBOiS, za pośrednictwem czasopism naukowych i innych mediów.

Propozycje kandydatur do nagród w konkursie należy przesyłać do 30 września 2020 r. na adres poczty elektronicznej konkurs.ptbois@ibspan.waw.pl, w postaci wypełnionego formularza oraz treści książki w postaci pliku *.pdf.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników oraz laureatów nastąpi
do 15 grudnia 2020 r.

  
Dokumentacja konkursowa