Aktualności

Konkurs Prac Doktorskich 2023 – zgłoszenia do 14 kwietnia!

Zapraszamy do udziału w 21. edycji ogólnopolskiego Konkursu o nagrodę Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. Tegoroczna edycja obejmuje prace doktorskie z dziedziny radiokomunikacji bądź technik multimedialnych, obronione i zatwierdzone przez Radę Dyscypliny pomiędzy 1 stycznia 2022 a 14 kwietnia 2023.

Wnioski o zgłoszenie do Konkursu mogą składać rady wydziałów i rady instytutów wyższych uczelni, rady instytutów naukowo-badawczych oraz autorzy prac po uzyskaniu rekomendacji promotora. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko prace obronione z wyróżnieniem.

W tegorocznej edycji uczestnicy powalczą o nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce   - 10 000 PLN
II miejsce  -   8 000 PLN
III miejsce -   5 000 PLN

Zgłoszenia należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres Biura Fundacji do 14 kwietnia 2023 r.

Ogłoszenie ostatecznych wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 20 września 2023 r. w Krakowie, w trakcie sesji otwarcia Konferencji Radiokomunikacji i Teleinformatyki KRT 2023.

Pełny regulamin konkursu dostępny tutaj.

Dodatkowych informacji udziela Anna Czarnecka: anna.czarnecka@pw.edu.pl