Aktualności

Nabór do konkursu CyberDEMO-2

Celem konkursu „CyberDEMO-2” jest wytworzenie i wdrożenie rozwiązań rozwojowych poprawiających efektywność funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w obszarze cyberbezpieczeństwa i analizy danych. Zaproponowane rozwiązania powinny zostać zastosowane w Politechnice Warszawskiej i wpisywać się w Strategiczne Pola Oddziaływań, zdefiniowane w Strategii PW do roku 2030.

Wnioskodawcą, a jednocześnie kierownikiem projektu, może być pracownik Politechniki Warszawskiej posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczony do liczby N i posiadający doświadczenie w kierowaniu grantami uzyskanymi w drodze konkursów organizowanych przez zewnętrzne instytucje finansujące badania.Kryteriami oceny wniosków są:

  • zgodność tematyki projektu z tematyką konkursu CyberDEMO-2 oraz wpisanie się w Strategiczne Pola Oddziaływań zdefiniowanych w Strategii PW do roku 2030;
  • jakość i oryginalność proponowanego rozwiązania;
  • przydatność proponowanego rozwiązania i możliwość wdrożenia w PW;
  • dorobek naukowy grupy badawczej/zespołu badawczego, w tym doświadczenie w zakresie pozyskiwania projektów i kierowania projektami;
  • zasadność kosztorysu.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2024 r.

 Szczegółowe informacje tutaj.