Aktualności

Start zgłoszeń do 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”

Do 14 czerwca 2023 roku Fundacja Tygodnika POLITYKA przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do 23. edycji Nagród Naukowych „Polityki”. Poprzez akcję promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce.

Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku/dwóch lat minęły kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Konkurs przeznaczony jest dla osób do ok. 35. roku życia. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie polityka.pl/stypendia i odesłanie go drogą elektroniczną do środy 14 czerwca 2023 roku na adres: stypendia@polityka.pl.

Co roku wyłanianych jest 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

  • W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzają oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawiają kandydatów do finału.
  • Potem finaliści konkursu poddawani są ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej, nazywanej też Społeczną) do której zapraszane są osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Ma ona wskazać pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego.

W 2023 r. pięcioro najlepszych otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Pozostała dziesiątka otrzyma nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł.

Lista 15 finalistów zostanie opublikowana w „Polityce” 13 września, a laureaci zostaną ogłoszeni w październiku 2023 roku.