Aktualności

XVII edycja Konkursu PTIB na najlepszą pracę magisterską

Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską - XVII edycja Konkursu PTIB

  • Przedmiotem konkursu są prace magisterskie, które wnoszą oryginalny wkład do inżynierii biomedycznej lub twórczo wykorzystują metody tej dyscypliny wiedzy.
  • Prace do konkursu, obronione na polskiej uczelni pomiędzy 01 stycznia a 31 grudnia 2023 roku, należy zgłaszać wraz z opinią promotora oraz recenzjami do dnia 29 lutego 2024 r.
  • Zgłoszenie, opinię promotora, recenzje oraz tekst pracy magisterskiej w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, ptib@ibib.waw.pl
  • Jury w ocenie prac uwzględni w szczególności: oryginalność pracy, jej zawartość merytoryczną, możliwość praktycznego wykorzystania w medycynie zaprezentowanego rozwiązania, dobór piśmiennictwa, poprawność terminologii i języka, stronę redakcyjną zgłoszonego tekstu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2024 r. na stronie internetowej PTIB, http://ptib.ibib.waw.pl. Na stronie tej można znaleźć regulamin konkursu.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień decyduje jury konkursu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na specjalnym zebraniu Zarządu PTIB, w ramach którego nagrodzeni autorzy będą też mieli okazję do przedstawienia swoich prac. Za zgodą autorów, skróty nagrodzonych prac będą opublikowane na stronie internetowej PTIB.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Prezesa PTIB prof. dr hab. inż. Marka Darowskiego, Marek.Darowski@ibib.waw.pl lub ptib@ibib.waw.pl

Regulamin konkursu PTIB 2023 (pdf, 245,28 kB)
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  Formularz konkursu PTIB 2023_docx (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13,33 kB)