Dr Karol Abratkiewicz z nagrodą PAN

13 grudnia wręczono nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN w roku 2023.

W gronie sześciorga laureatów jest reprezentant Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, dr inż. Karol Abratkiewicz! Nagrodę przyznano "za rozprawę doktorską „Methods of analysis and synthesis for radar signals using chirp rate estimation  in the time-frequency domain” oraz powiązany z nią cykl 19 publikacji dotyczących nowatorskich metod analizy sygnałów radarowych w dziedzinie czas-częstotliwość".

Gratulujemy sukcesu i życzymy wielu kolejnych!

Wręczenie nagród PAN, źródło: http://www.pan.pl/

Nagroda PAN dla dr. Abratkiewicza